Personvernserklæring

Takk for at du klikket deg inn for å lese om hvordan vi håndterer personvern. Vi håndterer deres personopplysninger med stor sikkerhet og i samsvar med gjeldende lovgivning fra 25. mai 2018. Utover denne siden skal du få greie på hvordan vi samler inn personopplysninger, dine rettigheter og hvordan du kan kontakte oss angående retningslinjene våre.